Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH)đều có phản ứng với
Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook