Ankan X có phần trăm khối lượng cacbon bằng 82,76%. Công thức phân tử của X là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook