Ba cạnh của tam giác có độ dài là \(9cm;\,15cm;\,12cm.\) Góc nhỏ nhất là góc

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook