“Bác vui như ánh bình minh

Vui mỗi mầm non, trái chín cành

Vui tiếng ca chung hòa bốn biển

Nâng niu tất cả, chỉ quên mình”

Bốn câu thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook