Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất được rút ra từ sự thất bại của các phong trào đấu tranh của nhân dân cuối thế kỉ XIX cho các phong trào đấu tranh ở giai đoạn sau là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook