Bấm chọn vào các lời dẫn gián tiếp và trực tiếp trong đoạn văn sau:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook