Bấm chọn vào những từ dùng để liên kết các câu văn lại với nhau trong đoạn văn sau:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook