Bấm chọn vào những từ được dùng để liên kết các câu trong đoạn văn sau:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook