Bấm chọn vào từ viết sai chính tả trong đoạn tin sau và sửa lại cho đúng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook