Bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm halogen tăng dần theo thứ tự sau:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook