Bào quan là nơi lắp ráp và tổ chức của các vi ống là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook