Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn? Hãy chọn câu đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook