Bệnh nhân phải tiếp đường (truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch), đó là loại đường nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook