Biện pháp chính được Mĩ sử dụng trong chiến lược “chiến tranh cục bộ” ở miền Nam Việt Nam (1965-1968) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook