Biện pháp cơ bản được Mĩ thực hiện xuyên suốt trong các chiến lược chiến tranh ở miền Nam Việt Nam (1961 - 1973) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook