Biêt chu vi đường tròn là \(C = 36\pi (cm)\). Tính đường kính của đường tròn.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook