Biết công thoát electron của các kim loại: canxi, kali, bạc và đồng lần lượt là: 2,89 eV; 2,26eV; 4,78 eV và 4,14 eV. Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,33\[\mu m\] vào bề mặt các kim loại trên. Lấy\[h\text{ }=\text{ }6,{{625.10}^{-34}}Js;\text{ }c\text{ }=\text{ }{{3.10}^{-8}}m/s\] . Hiện tượng quang điện xảy ra với các kim loại nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook