Biết cứ \(2{m^2}\) thì cần \(0,5kg\) sơn . Khối lượng sơn cần dùng để sơn cái thùng là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook