Biết độ lệch pha giữa điện áp hai đầu mạch và cường độ dòng điện trong mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp là\[\varphi \] . Khi trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì giá trị của \[\varphi \] bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook