Biết ở điều kiện tiêu chuẩn, khối lượng riêng của Oxi là \(1,43kg/{m^3}\). Khối lượng khí Oxi đựng trong một bình kín có thể tích \(15\) lít dưới áp suất \(150atm\) ở nhiệt độ \({0^0}C\) bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook