Biết rằng điểm biểu diễn số phức \(z\) là điểm \(M\) ở hình bên dưới. Modun của \(z\) bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook