Biết số phức \(z\) thỏa mãn \({z^{ - 1}} = 1 + 2i,\) phần ảo của \(z\) bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook