Biểu thức xác định độ dời của vật:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook