Biểu thức nào sau đây đúng tính độ dâng (hay hạ)của mực chất lỏng trong ống mao dẫn:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook