Bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính được duy trì ổn định qua các thế hệ nhờ sự kết hợp giữa

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook