Bộ phận nào sau đây được xem là dạ dày chính thức của động vật nhai lại?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook