Bốn tỉnh giành được chính quyền sớm nhất trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook