Các ánh sáng đơn sắc đỏ, lục, vàng có năng lượng mỗi phô tôn là \[{{\varepsilon }_{1}};{{\varepsilon }_{2}};{{\varepsilon }_{3}}\]. Sắp xếp đùng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook