Các bức xạ có tần số giảm dần theo thứ tự:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook