Các cách làm thay đổi nội năng là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook