Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở vì:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook