Các chất đều không bị thuỷ phân trong dung dịch H2SO4 loãng nóng là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook