Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ bộ phận:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook