Các dạng cân bằng của vật rắn là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook