Các điểm $M,N$ thỏa mãn điều kiện gì để $BM = MN = NC$ ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook