Các electron thuộc các lớp K, L, M, N, trong nguyên tử khác nhau về :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook