Các ion có thể qua màng tế bào bằng cách

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook