Các khí sinh ra trong thí nghiệm phản ứng của FeCO3 với dung dịch H2SO4 đặc bao gồm

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook