Các nghiệm của phương trình \(\left( {2 + 6x} \right)\left( { - {x^2} - 4} \right) = 0\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook