Các nguyên tố đại lượng gồm:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook