Các phân số \(\dfrac{9}{{20}};\dfrac{{11}}{4};\dfrac{{490}}{{280}};\dfrac{{24}}{{125}}\) được viết dưới dạng số thập phân theo lần lượt là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook