Các ribôxôm được quan sát thấy trong các tế bào chuyên hoá trong việc tổng hợp

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook