Các tế bào trong cơ thể đa bào chỉ phân chia khi:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook