Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ mol. Dung dịch nào dẫn điện tốt nhất?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook