Các nhân tố nào dưới đây làm thay đổi tần số alen nhanh và được xem là các nhân tố  gây nên sự tiến hóa mạnh trong sinh giới?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook