Các polime: polietilen, xenlulozo, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutađien. Dãy các poli me tổng hợp là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook