Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook