Căn cứ vào cách mọc của thân, người ta chia thân làm 3 loại là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook