Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết vị trí phân bố nhóm đất phù sa ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook