Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết mật độ dân số của Đà Nẵng là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook